Działalność Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy rozpoczęła  w czerwcu 1996 roku w obecnej lokalizacji, to jest w miejscowości Pierzchnianka nr 66 w Gminie Pierzchnica.

 W pierwszym etapie rynkowej aktywności dokonano adaptacji budynku  w miejscowości Pierzchnianka na potrzeby Zakładu przetwórstwa mlecznego. W tym okresie działalność ograniczała się wyłącznie do handlu hurtowego artykułami obcymi. Pomyślne przeprowadzenia etapu adaptacji pozwoliło na uruchomienie w marcu 1998 roku produkcji w skali 1000 litrów mleka dziennego przerobu.

W początkowym okresie wytwarzano mleko spożywcze, śmietanę i jogurt, a na jesieni 1998 roku rozpoczęto produkcję twarogu. Rynkiem zbytu dla całości produkcji były Kielce (sklepy spożywcze, cukiernie, itp.). W kolejnym roku 1999 osiągnięto przerób na poziomie 3000 l mleka dziennie i rozszerzono rynek sprzedaży na teren Kielc oraz Buska Zdroju. Ponadto, powiększony tabor samochodowy pozwalał na wzmożenie działalności dystrybucyjnej na obszarze okolicznych miejscowości. W roku 2000 zwiększono skup mleka do poziomu 4000 l. W roku 2003 rynek zbytu obejmował już teren Pińczowa i okolic, w tym celu powiększono tabor samochodowy o trzeci samochód dostawczy.

W latach 2002-2004 działalność inwestycyjna Mleczarni koncentrowała się na modernizacji i dostosowaniu zakładu do standardów sanitarno-higienicznych Unii Europejskiej. Zakupiono samochód cysternę do odbioru mleka surowego i utworzono sieć punktów schładzania u rolników dostarczających mleko do zakładu. Efektem końcowym licznych przedsięwzięć modernizacyjnych podejmowanych w latach 2002-2004 było pełne dostosowanie do warunków sanitarno-weterynaryjnych UE i uzyskanie zatwierdzenia Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy do handlu po dniu 1 maja 2004. stosowną decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Obecnie Firma wyspecjalizowała się w produkcji twarogów. Wytwarzane są one w oparciu o tradycyjne receptury, praktycznie sposobem rzemieślniczym. Z dużym nakładem ludzkiej pracy przy minimalnym i niezbędnym umaszynowieniu. Produkty Mleczarni wyróżniają się tzw. Czystą Etykietą. Skład surowcowy jest ograniczony do niezbędnego minimum: mleka i kultur bakterii. Nie ma miejsca na sztuczne dodatki, konserwanty i barwniki.

Mleczarnia aktywnie uczestniczy w działalności społecznej na rzecz lokalnych inicjatyw wspierając finansowo Placówki Oświatowe, Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe.